Mukdahan - Phu Pha Thoep (8 of 22)
Phu Pha Thoep NP 20031220-02
Phu Pha Thoep NP 20031220-02
Phu Pha Thoep National Park is about 20 km from Mukdahan